Programmet tar ikke opp nye studenter

Programmering i skolen 1.-10. trinn (15 studiepoeng)

Fakta om programmet

Studiepoeng:
15
Studiets varighet:
1 år
Studiestart:
Ikke opptak 2019
Undervisningsspråk:
Norsk
Studiested:
Nettstudium
Åpner for søking:
15.mars
Ordinær søknadsfrist:
15.mai
Semesteravgift:
NOK 600
Studieavgift:
NOK 18 900

Ikke opptak i år.

Er du lærer i grunnskolen og ønsker å undervise i programmering?

Informasjonsteknologi er viktig og påvirker barns liv fra de er små. Internett har i løpet av kort tid tatt stor plass i hverdagen og er en naturlig del av allmenndannelsen i dag. Ved å lære om programmering blir man i stand til å bruke datamaskinen som et kreativt verktøy. Programmering i skolen 1.-10. trinn er nybegynneropplæring, og vil sikre at du som lærer får nødvendige ferdigheter, kunnskap og kompetanse til å undervise i programmering som valgfag på ungdomstrinnet.

Som student vil du få innsikt i flere blokkbaserte og tekstbaserte programmeringsspråk,  bruk og forståelse av grunnleggende prinsipper innen programmering, og kjenne til hovedprinsippene i hvordan en datamaskin er konstruert og fungerer. Etter fullført studium skal du kunne reflektere over hvordan programmering og koding kan arbeides med tverrfaglig knyttet til faglige tema, f.eks. ved å innføre «kodetimer» i ulike fag og på ulike trinn (1.-.10.).

Studiet organiseres som et 100 % fleksibelt nettstudium, hvor all undervisning, innleveringer og tilbakemeldinger skjer digitalt. Det er lagt opp til gode støttefunksjoner, veiledning og formativ tilbakemelding på alle oppgaver for å sikre at du som student gjennomfører studiet.

For nåværende studenter

Kontakt

Studieprogramansvarlig
HiØ VIDERE,
Studieleder Alf Rolin Programansvarlig Josef Thingnes