Programmet tar ikke opp nye studenter

Jobb og videre studier (2019–2020)

Ønsker du ytterligere kompetanse i faget kan du søke på studium IKT for lærere (30 stp.) . Yrkesmulighetene er gode, da skolen har behov for lærere som fyller kravene for å undervise i programmering i grunnskolen, men også bruk av modellering og koding i ordinære undervisningsfag.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 30. nov. 2021 03:26:22