Programmet tar ikke opp nye studenter

Opptak

Bestått grunnskole-/allmennlærerutdanning, eller annen lærerutdanning rettet mot skole på minimum 180 studiepoeng.
Det er krav om ansettelse i undervisningsstilling i grunnskolen i studietiden.