Programmet tar ikke opp nye studenter

Jobb og videre studier (2018–2019)

Ønsker du ytterligere kompetanse i faget kan du søke på studium IKT for lærere (30 stp.). Studiet består av emnene Innføring i informasjons- og kommunikasjonsteknologi (15 studiepoeng) og Pedagogisk bruk av IKT (15 studiepoeng).

Yrkesmulighetene er gode, da skolen har behov for lærere som fyller kravene for å undervise i programmering i grunnskolen, men også bruk av modellering og koding i ordinære undervisningsfag.  

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 23. okt. 2020 04:18:21