Programmet tar ikke opp nye studenter

Informasjon om Programmering i skolen

Studiet er utviklet etter oppdrag fra Utdanningsdirektoratet med utgangspunkt i satsningen Kompetanse for kvalitet – videreutdanning for lærere.

Studiet er et 100% fleksibelt nettstudium.
Mer informasjon om oppstart vil bli oppdatert.

Organisering 
Studiet er nettbasert og består av to emner; Introduksjon til programmering i skolen og Programmering i skolen. Hvert av emnene er på 7,5 studiepoeng. Studiet organiseres som et 100 % fleksibelt nettstudium, hvor all undervisning, innleveringer og tilbakemeldinger skjer digitalt i læringsplattformen Canvas, men med organisert fremdriftsplan.

Har du spørsmål om studiet?
Kontakt høyskolens oppdragsenhet HiØ VIDERE v/ Miriam Henriksen, på telefon 69 60 80 93 eller e-post videre@hiof.no

NB!
Din studenttilgang vil bli aktivisert i august. Du vil da motta SMS med brukernavn og informasjon om oppretting av passord. Når dette er opprettet vil du ha tilgang til Canvas (læringsplattform), Studentweb (for semesterregistrering og faktura) og e-posttjeneste. Vi gjør oppmerksom på at semesteravgift på kr. 600,- pr semester må betales.

Studenter på studieprogram administrert av HiØ VIDERE (utviklet etter oppdrag/samarbeid eller med studieavgift), trenger ikke å møte til registrering i Halden 14. august.

Siden oppdateres fortløpende.

Publisert 18. juni 2018 00:37 - Sist endret 22. juni 2018 10:00