Programmet tar ikke opp nye studenter

Jobb og videre studier (Høst 2018)

Målet for studiet er å videreutdanne lærere med god kunnskap og gode ferdigheter
innen interessebasert kroppsøving. Læreren kan bli en ressursperson knyttet til
kroppsøving ved sin arbeidsplass.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 28. okt. 2021 03:16:01