Programmet tar ikke opp nye studenter

Pedagogisk metode og yrkesdidaktikk (15 studiepoeng)

Fakta om programmet

Studiepoeng:
15
Studiets varighet:
½ år
Studiestart:
Høst 2019
Undervisningsspråk:
Norsk
Studiested:
Høgskolen i Østfold, studiested Halden
Åpner for søking:
Udirs søkerportal - 1.februar / HiØ - 1.mai
Ordinær søknadsfrist:
Udir - 1.mars / HiØ - 7.mai
Semesteravgift:
NOK 600

Er du yrkesfaglærer og ønsker å styrke din faglige kompetanse?

Pedagogiske metoder og yrkesdidaktikk (15 studiepoeng) er et oppdragsstudium for fylkeskommunene i Østfold, Vestfold og Telemark. Videreutdanningstilbudet er for deg som er lærer og som har ansettelse tilknyttet yrkesfaglig utdanningsprogram ved en videregående skole i Østfold, Vestfold og Telemark. Studiet tar for seg hvordan man som yrkesfaglærer kan støtte og motivere elever/læringer/lærerkandidater. Du vil jobbe med å tolke læreplaner og lede yrkesrelevant opplæring for elever med til dels svært ulike læringsbehov og yrkesinteresser. Videreutdanningen har utgangspunkt i Kunnskapsdepartementets strategi ”Yrkesfaglærerløftet - for fremtidens fagarbeidere” og Utdanningsdirektoratets satsning på kompetanseutviklingstilbud innen yrkesfag.

Søk støtte til videreutdanning – søkeperioden er i gang!
Fra 1. februar kan yrkesfaglærere i fylkeskommunene Østfold, Vestfold og Telemark, søke Utdanningsdirektoratet om støtte til regionalt videreutdanningstilbud gjennom den statlige ordningen Kompetanse for kvalitet. Utdanningsdirektoratet har etablert en finansieringsmodell, hvor det kan velges mellom to finansieringsordninger; vikarordning eller stipendordning. I tillegg må det søkes om dekning av studieavgift.

Søknad registreres på Udirs nettsider,www.udir.no/videreutdanningyrkesfag

Søknadsperioden er 1. februar til 1. mars. Søkere som er godkjent av skoleeier og innvilget støtte til regionalt videreutdanningstilbud av Udir., vil bli kontaktet av Høgskolen i Østfold med informasjon om opptaksprosessen i mai. Søker må deretter søke om opptak til studieplass ved HiØ, innen gjeldende søknadsfrist. Det er HiØ som foretar det endelige opptaket. Opptakskrav må være oppfylt for å bli tatt opp som student. Les mer om satsningen på Utdanningsdirektoratets nettsider

Våren 2020 tilbyr høyskolen også videreutdanning i Yrkesfaglig kompetanse i bredde og dybde (15 studiepoeng), gjennom den nasjonale satsningen.

For nåværende studenter

Kontakt

Studieprogramansvarlig
HiØ VIDERE,
Alf Rolin, studieleder, Avdeling for lærerutdanning