Programmet tar ikke opp nye studenter

Hva lærer du? (Høst 2019)

Grad/tittel ved bestått studium

Ingen.

Studiets læringsutbytte

Kunnskap
Kandidaten kan

 • beskrive betydningen av at opplæringen er relevant for elevenes yrkesinteresser
 • forklare fellestrekk for yrkene i eget utdanningsprogram
 • forklare hvordan ulike elevaktiviserende metoder kan brukes for å sikre yrkesrelevans i undervisningen
 • beskrive hvordan læringsarbeid kan dokumenteres, som grunnlag for vurdering av kvalitet, læring og kompetanse
 • forklare hva yrkesdidaktikk er og hvorfor yrkesdidaktisk opplæring er viktig i Vg1 og brede Vg2

Ferdigheter
Kandidaten kan

 • kartlegge elevers yrkesinteresser og læringsbehov
 • bygge og vedlikeholde nettverk av samarbeidspartnere i bedrifter/offentlig virksomhet
 • forklare hvordan elever kan lære det samme gjennom å gjøre ulike læringsoppgaver
 • analysere kompetansebehov i yrker innen eget utdanningsprogram
 • anvende digitale hjelpemidler i eget arbeid med læring og vurdering

Generell kompetanse
Kandidaten kan

 • planlegge, begrunne, gjennomføre, vurdere og dokumentere yrkesdidaktisk og tverrfaglig undervisning og læring, som er yrkesrelevant for elever med ulike utdanningsmål
 • motivere og aktivisere elever med ulike yrkesinteresser
 • vurdere elevarbeider og elevenes yrkeskompetanse i forhold til felles lærings- og kompetansemål, gjennom elevenes arbeidsoppgaver som er rettet mot ulike yrker
 • samarbeide med bedrifter/offentlige virksomheter om opplæring for elever med ulike yrkesmål
 • vurdere elevarbeider, elevenes læring og kompetanse i samarbeid med bedrifter/offentlig virksomheter
Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 16. okt. 2021 03:14:05