Pedagogisk metode og yrkesdidaktikk (15 studiepoeng)

Fakta om programmet

Studiepoeng:
15
Studiets varighet:
½ år
Studiestart:
Høst 2019
Undervisningsspråk:
Norsk
Studiested:
Høgskolen i Østfold, studiested Halden
Åpner for søking:
1.mai
Ordinær søknadsfrist:
10.mai
Semesteravgift:
NOK 600

Er du yrkesfaglærer og ønsker å styrke din faglige kompetanse?

Pedagogiske metoder og yrkesdidaktikk (15 studiepoeng) er et oppdragsstudium for fylkeskommunene i Østfold, Vestfold og Telemark. Videreutdanningstilbudet er for deg som er lærer og som har ansettelse tilknyttet yrkesfaglig utdanningsprogram ved en videregående skole i Østfold, Vestfold og Telemark. Studiet tar for seg hvordan man som yrkesfaglærer kan støtte og motivere elever/læringer/lærerkandidater. Du vil jobbe med å tolke læreplaner og lede yrkesrelevant opplæring for elever med til dels svært ulike læringsbehov og yrkesinteresser.

Videreutdanningen har utgangspunkt i Kunnskapsdepartementets strategi ”Yrkesfaglærerløftet - for fremtidens fagarbeidere” og Utdanningsdirektoratets satsning på kompetanseutviklingstilbud innen yrkesfag. Utdanningsdirektoratet har etablert en finansieringsmodell som gir mulighet til å kombinere jobb og utdanning. Fra 1. februar kan du søke Utdanningsdirektoratet om støtte til å ta videreutdanning. Søknadsfrist er 1. mars 2019. Søker som får tildelt støtte til videreutdanning, må deretter søke om opptak til studieplass ved Høgskolen i Østfold. Du kan lese mer om satsningen på Utdanningsdirektoratets nettsider www.udir.no/videreutdanning.

Kontakt

Programledelse
HiØ VIDERE,
Alf Rolin, studieleder, Avdeling for lærerutdanning