Programmet tar ikke opp nye studenter

Jobb og videre studier (Høst 2019)

Du vil kunne jobbe med ledelse av opplæringsaktiviteter tilknyttet videregående opplæring i
skoler, bedrift/virksomhet og i tilknytning til voksenopplæring.

Studenter som ønsker å bygge på med videre studier kan f.eks. søke opptak til masterstudium
i yrkespedagogikk ved OsloMet eller master i fag- og yrkesdidaktikk ved NTNU. Det er institusjonen det søkes til som vurderer om du kvalifiserer for opptak, og hvorvidt tidligere avlagt utdanning kan inpasses.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 16. okt. 2021 03:14:05