Programmet tar ikke opp nye studenter

Opptak

 

Opptakskrav:

Bestått grunnskole-/allmennlærerutdanning, eller annen lærerutdanning rettet mot skole på minimum 180 studiepoeng.
Det er krav om ansettelse tilknyttet yrkesfaglige utdanningsprogram ved en videregående skole.

Deltakere uten formell kompetanse, eller som ikke ønsker å avlegge eksamen, kan følge studiet som etterutdanning (ikke studiepoenggivende). Deltakere som gjennomfører etterutdanning får utstedt kursbevis, under forutsetning av at arbeidskrav er gjennomført tilfredsstillende underveis. Krav om ansettelse tilknyttet yrkesfaglige utdanningsprogram ved en videregående skole gjelder også for kursdeltakere.

Rangering av søkere:

Søkere med ansettelse ved en videregående skole i Østfold, Telemark og Vestfodl vil bli prioritert. Evt. ledige plasser kan tildeles søkere med ansettelse ved en videregående skole utenfor disse fylkene.

Dersom det er flere kvalifiserte søkere enn antall ledige studieplasser, rangeres søkere innbyrdes etter nærmere bestemte rangeringsregler, jfr. Forskrift om opptak til utdanninger ved Høgskolen i Østfold kapittel 2.