Programmet tar ikke opp nye studenter

Informasjon om Pedagogiske metoder og yrkesdidaktikk (Østfold Fylkeskommune)

Studiet har utgangspunkt i Kunnskapsdepartementets strategi «Yrkesfaglærerløftet –
for fremtidens fagarbeidere» og Utdanningsdirektoratets satsning på
kompetanseutviklingstilbud innen yrkesfag. Utdanningen er et oppdrag for
Utdanningsdirektoratet og har som formål at yrkesfaglærere skal få mulighet til å
delta på relevant etter- og videreutdanning. En samarbeidsavtale mellom Østfold fylkeskommune og Høgskolen i Østfold ivaretar utvikling og gjennomføring av oppdraget.

Vi ønsker deg vel møtt til studiestart 5. september -

og gleder oss til å treffe deg og ikke minst jobbe aktivt sammen med deg og utvikle ny kunnskap om pedagogiske metoder og yrkespedagogikk.

Organisering

Studiet gir 15 studiepoeng og er organisert i tre samlinger á 2 dager med samlinger på torsdager og fredager.

Samlingsdatoer for høstsemesteret 2019:

Uke 36 – 5. og 6. september
Uke 41 – 10. og 11. oktober
Uke 48 – 28. og 29. november

I tillegg blir det arbeid med arbeidskrav med veiledning fra fagansatte på HiØ mellom samlingene og innlevering av eksamen 14. desember. Dere vil bli delt inn i arbeidsgrupper i arbeidet med arbeidskrav, og ansatte fra samme skole jobber sammen. Dette kommer vi tilbake til på første samling.

Fagansvarlig: Eva Martinsen Dyrnes

Har du spørsmål om studiet?

Kontakt høyskolens enhet for oppdragsvirksomhet HiØ VIDERE ved Carina Holm,
på telefon 69 60 80 00 eller e-post videre@hiof.no

NB!
Din studenttilgang vil bli aktivisert i august. Du vil da motta SMS med brukernavn og informasjon om oppretting av passord. Når dette er opprettet vil du ha tilgang til Canvas (læringsplattform), Studentweb (for semesterregistrering og faktura) og e-posttjeneste.

Studenter på studieprogram administrert av HiØ VIDERE (utviklet etter oppdrag/samarbeid eller med studieavgift), trenger ikke å møte til registrering i Halden på den offisielle åpningsdagen.

På første samling kan du henvende deg til Servicetorget for utstedelse av studentkort, parkeringskort etc. Vi gjør oppmerksom på at semesteravgift på kr. 600,- pr semester må være betalt. Åpningstid er mandag-fredag kl. 08.00-15.00.

Siden oppdateres fortløpende.

Publisert 18. juni 2018 14:23 - Sist endret 15. juni 2021 08:37