Programmet tar ikke opp nye studenter

Yrkesfaglig kompetanse i bredde og dybde (15 studiepoeng)

Fakta om programmet

Studiepoeng:
15
Studiets varighet:
½ år
Studiestart:
Ikke opptak 2021
Undervisningsspråk:
Norsk
Studiested:
Høgskolen i Østfold, studiested Halden.
Semesteravgift:
NOK 600

Ikke opptak i år.

Er du yrkesfaglærer og ønsker å styrke din faglige kompetanse?

Yrkesfaglig kompetanse i bredde og dybde (15 studiepoeng) er et oppdragsstudium for fylkeskommunene i Østfold, Vestfold og Telemark. Videreutdanningstilbudet er for deg som er lærer og som har ansettelse tilknyttet yrkesfaglig utdanningsprogram ved en videregående skole i Østfold, Vestfold og Telemark. Yrkesfaglæreres yrkesfaglig kompetanse er avgjørende for ledelse av yrkesrelevant og tilpasset opplæring til elevenes ulike yrkesinteresser og utdanningsplaner. Slik kompetanse bidrar til å konkretisere undervisningen og læringsarbeidet i tråd med elevenes læringsbehov. Det kan ha betydning for elevenes motivasjon og dermed kunne forebygge frafall og manglende fullføring av yrkesutdanning. Studiet gir kunnskap om yrkene i eget utdanningsprogram, samt kompetanse i læreplananalyse og analyse av fellestrekk mellom yrkene i utdanningsprogrammet og om yrkenes særpreg. Yrkesfaglig kompetanse i bredde og dybde innbefatter også analyse av dagsaktuell kompetanse i studentens opprinnelige yrkesbakgrunn.Videreutdanningen har utgangspunkt i Kunnskapsdepartementets strategi ”Yrkesfaglærerløftet - for fremtidens fagarbeidere” og Utdanningsdirektoratets satsning på kompetanseutviklingstilbud innen yrkesfag.

Søk støtte til videreutdanning – søkeperioden er i gang!
Fra 1. februar kan yrkesfaglærere i fylkeskommunene Østfold, Vestfold og Telemark, søke Utdanningsdirektoratet om støtte til regionalt videreutdanningstilbud gjennom den statlige ordningen Kompetanse for kvalitet. Utdanningsdirektoratet har etablert en finansieringsmodell, hvor det kan velges mellom to finansieringsordninger; vikarordning eller stipendordning. I tillegg må det søkes om dekning av studieavgift.

Søknad registreres på Udirs nettsider, www.udir.no/videreutdanningyrkesfag 

Søknadsperioden er 1. februar til 1. mars. Søkere som er godkjent av skoleeier og innvilget støtte til regionalt videreutdanningstilbud av Udir., vil bli kontaktet av Høgskolen i Østfold med informasjon om opptaksprosessen i mai. Søker må deretter søke om opptak til studieplass ved HiØ, innen gjeldende søknadsfrist. Det er HiØ som foretar det endelige opptaket. Opptakskrav må være oppfylt for å bli tatt opp som student. 

For nåværende studenter

Kontakt

Studieprogramansvarlig
HiØ VIDERE,
Alf Rolin, studieleder Eva Martinsen Dyrnes, høgskolelektor