Programmet tar ikke opp nye studenter

Hva lærer du? (Vår 2020)

Studiets læringsutbytte

Kunnskap

Kandidaten kan

* forklare hvordan læreplanen kan tolkes mot ulike yrker i eget utdanningsprogram

* beskrive utviklingen og behov for kompetanseutvikling i eget yrkesfag

* drøfte og gi eksempler på hvordan opplæringen kan tilpasses elevenes ulike yrkesinteresser

 

Ferdigheter

Kandidaten kan

* analysere læreplaner relatert til ulike yrker i eget utdanningsprogram

* analysere yrkers fellestrekk og kompetansebehov

* dokumentere faglig arbeid, læring og kompetanse i yrkesfag

* opprette og vedlikeholde samarbeidsrelasjoner i bedrift/offentlig virksomhet

* gi eksempler på egne undervisningstemaer basert på elevenes yrkesinteresser

 

Generell kompetanse

Kandidaten kan

* ivareta yrkenes behov for fellesfaglig og yrkesfaglig kompetanse i egen undervisning

* begrunne og basere egen undervisning på ulike yrkers kompetansebehov i dagens arbeidsliv

* dokumentere faglig arbeid på en måte som viser kvalitet, læring og kompetanse og som gir grunnlag for faglige samtaler og samarbeid om vurdering av elevenes læringsarbeid

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 21. okt. 2021 03:16:14