Jobb og videre studier (Vår 2019)

Du vil kunne jobbe med ledelse av opplæringsaktiviteter tilknyttet videregående opplæring skoler, bedrift/virksomhet og i tilknytning til voksenopplæring.

Studenter som ønsker å bygge på med videre studier kan f.eks. søke opptak til masterstudium i yrkespedagogikk ved OsloMet eller master i fag- og yrkesdidaktikk ved NTNU.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 13. nov. 2019 01:51:02