Programmet tar ikke opp nye studenter

Opptak

Søkeprosessen for dette studiet er i to trinn. Du søker først om finansiering til Utdanningsdirektoratet (Udir). Etter å ha fått innvilget finansieringsordning søker du opptak til studiet lokalt gjennom høgskolens SøknadsWeb. 

Dersom du er usikker på hvilket studium du har fått innvilget støtte til må du ta kontakt med din skoleeier. 

Studiekode: 224.

Når skal du søke

Udir søkeportal (finansieringsordning til videreutdanning):
Søkerportalen åpner: 1. februar
Søknadsfrist: 1. mars


HIØ søkeportal (opptak til studieplass):
Søkerportalen åpner: 1. mai
Søknadsfrist: 7. mai

Opptakskrav

Bestått grunnskole-/allmennlærerutdanning, eller annen lærerutdanning rettet mot skole på minimum 180 studiepoeng.
Det er krav om ansettelse tilknyttet yrkesfaglige utdanningsprogram ved en videregående skole.

Deltakere uten formell kompetanse, eller som ikke ønsker å avlegge eksamen, kan følge studiet som etterutdanning (ikke studiepoenggivende). Deltakere som gjennomfører etterutdanning får utstedt kursbevis, under forutsetning av at arbeidskrav er gjennomført tilfredsstillende underveis.

Rangering av søkere:

Søkere med ansettelse ved en videregående skole i Østfold vil bli prioritert. Evt. ledige plasser kan tildeles søkere med ansettelse ved en videregående skole utenfor Østfold.

Dersom det er flere kvalifiserte søkere enn antall ledige studieplasser, rangeres søkere innbyrdes etter nærmere bestemte rangeringsregler, jfr. Forskrift om opptak til utdanninger ved Høgskolen i Østfold kapittel 2.

Hvordan søker du