Programmet tar ikke opp nye studenter

Informasjon om Yrkesfaglig kompetanse i bredde og dybde

Velkommen til oppstart 30. januar 2020 

Fagansvarlig: Eva Martinsen Dyrnes

Organisering

Studiet gir 15 studiepoeng og er organisert i tre samlinger á 2 dager med samlinger på torsdager og fredager.

Samlingsdatoer for vår 2020:

Uke  5: 30. og 31. januar
Uke 11: 12. og 13. mars
Uke 19:  7. og 8. mai

Har du spørsmål om studiet?

Kontakt høyskolens enhet for oppdragsvirksomhet HiØ VIDERE ved Carina Holm,
på telefon 69 60 80 00 eller e-post videre@hiof.no

NB!
Din studenttilgang er aktivert. Du skal ha mottatt SMS med brukernavn og informasjon om oppretting av passord. Når dette er opprettet vil du ha tilgang til Canvas (læringsplattform), Studentweb (for semesterregistrering og faktura) og e-posttjeneste.

På første samling kan du henvende deg til Servicetorget for utstedelse av studentkort, etc. Vi gjør oppmerksom på at semesteravgift på kr. 600,- pr semester må være betalt. Åpningstid er mandag-fredag kl. 08.00-15.00.

Siden oppdateres fortløpende.

Publisert 28. sep. 2018 14:57 - Sist endret 10. jan. 2020 14:49