Programmet tar ikke opp nye studenter

Matematikk 1: 1.-7.trinn. Geometri, måling, statistikk og sannsynlighet (15 stp)

Fakta om programmet

Studiepoeng:
15
Studiets varighet:
1 år
Studiestart:
Høst 2019
Undervisningsspråk:
Norsk
Studiested:
Halden
Åpner for søking:
Udirs søkerportal - 1.februar / HiØ - 1.mai
Ordinær søknadsfrist:
Udir - 1.mars / HiØ - 7.mai
Semesteravgift:
NOK 600

Er du lærer med barnehage-/førskolelærerutdanning som grunnkompetanse og har du behov for å styrke din kompetanse i matematikkfaget?

Matematikk er et av basisfagene i grunnskolen og behovet for lærere med tilstrekkelig kompetanse i matematikk er stort. Matematikk 1: 1.-7. trinn. Geometri og måling (15 studiepoeng) er et regionalt videreutdanningstilbud til lærere i kommunene Fredrikstad og Sarpsborg som har barnehage-/førskolelærerutdanning som grunnkompetanse.

Søk statlig støtte til videreutdanning - søknadsperioden er i gang!
Fra 1. februar kan lærere fra kommunene Fredrikstad og Sarpsborg, søke Utdanningsdirektoratet om støtte til regionalt videreutdanningstilbud gjennom den statlige ordningen Kompetanse for kvalitet. Utdanningsdirektoratet har etablert en finansieringsmodell (vikar- og stipendordning) som gir mulighet til å kombinere jobb og utdanning.

Søknad registreres på Udirs nettsider, under kategorien "annet studietilbud". Søknadsperioden er 1. februar til 1. mars. Søkere som er godkjent av skoleeier og innvilget støtte til videreutdanningstilbud av Udir., vil bli kontaktet av Høgskolen i Østfold med informasjon om opptaksprosessen i mai. Søker må deretter søke om opptak til studieplass ved HiØ, innen gjeldende søknadsfrist. Det er HiØ som foretar det endelige opptaket. Opptakskrav må være oppfylt for å bli tatt opp som student. Du kan lese mer om satsningen på Utdanningsdirektoratets nettsider www.udir.no/videreutdanning.

Kontakt

Studieprogramansvarlig
HiØ VIDERE,
Studieleder Alf Rolin Høgskolelektor Monica Nordbakke