Matematikk 1: 1.-7.trinn. Geometri, måling, statistikk og sannsynlighet (15 stp)

Fakta om programmet

Studiepoeng:
15
Studiets varighet:
1 år
Studiestart:
Ikke opptak 2022
Undervisningsspråk:
Norsk
Studiested:
Halden, deltid.

Ikke opptak i år.

Er du lærer med barnehage-/førskolelærerutdanning som grunnkompetanse og har behov for å styrke din kompetanse i matematikkfaget?

Studieprogram Matematikk 1: 1.-7. trinn. Geometri og måling (15 studiepoeng) tilbys som et regionalt tilbud innenfor den nasjonale satsningen Kompetanse for kvalitet. Målgruppen er lærere som er ansatt i grunnskolen, som har barnehage-/førskolelærerutdanning som grunnkompetanse. Studiet gir nødvendig kompetanse for å undervise i matematikk på trinn 1.-4. innenfor 1.-7.trinn. Matematikk er et av basisfagene i grunnskolen og behovet for lærere med tilstrekkelig kompetanse i matematikk er stort.

Utdanningsdirektoratet (Udir) har etablert en finansieringsmodell som gir deg som lærer, mulighet til å kombinere jobb og utdanning. I perioden 1. februar – 1.mars kan du søke Utdanningsdirektoratet om støtte til videreutdanning. Søker som får tildelt støtte, må deretter søke om opptak til studieplass ved Høgskolen i Østfold. Les mer om satsningen på Udir sine nettsider (lenke).

Kontakt

Studieveileder: Anita Valla Tandberg

Telefon: +47 69 60 83 81

E-post: videre@hiof.no

 

Studieprogramansvarlig
HiØ VIDERE.
Studieleder Alf Rolin Høgskolelektor Monica Nordbakke