Norsk 1: 1.-7.trinn. Språk og litteratur (15 stp)

Fakta om programmet

Studiepoeng:
15
Studiets varighet:
1 år
Studiestart:
Ikke opptak 2022
Undervisningsspråk:
Norsk
Studiested:
Halden, deltid.

Ikke opptak i år.

Er du lærer med barnehage-/førskolelærerutdanning som grunnkompetanse og har behov for å styrke din kompetanse i norskfaget?

Studieprogram Norsk 1: 1.-7. trinn. Språk og litteratur (15 studiepoeng) tilbys som et regionalt tilbud innenfor den nasjonale satsningen Kompetanse for kvalitet. Målgruppen er lærere som er ansatt i grunnskolen, som har barnehage-/førskolelærerutdanning som grunnkompetanse. Studiet gir nødvendig kompetanse for å undervise i norsk på trinn 1.-4. innenfor 1.-7.trinn. Norsk er blant fagene hvor det vil bli størst behov for lærere i tiden framover og dessuten nøkkelen til å delta i samfunnet vi lever i idag. 

Utdanningsdirektoratet (Udir) har etablert en finansieringsmodell, som gir deg mulighet til å kombinere jobb og utdanning. I perioden 1. februar – 1.mars kan du søke direktoratet om støtte til videreutdanning. Søker som får tildelt støtte, må deretter søke om opptak til studieplass ved Høgskolen i Østfold. Les mer om satsningen på Udir sine nettsider (lenke).

Kontakt

Studieveileder: Anita Valla Tandberg

Telefon: +47 69 60 83 81

E-post: videre@hiof.no

Studieprogramansvarlig
HiØ VIDERE.
Studieleder Alf Rolin