Andrespråkspedagogikk 1: 11.-13. trinn (30 studiepoeng)

Fakta om programmet

Studiepoeng:
30
Studiets varighet:
1 år
Studiestart:
Høst 2021
Undervisningsspråk:
Se pkt. Undervisnings-, lærings- og vurderingsformer.
Studiested:
Halden, deltid.
Åpner for søking:
4. mai
Ordinær søknadsfrist:
10. mai
Semesteravgift:
NOK 600

Er du lærer i videregående skole eller ved voksenopplæringen i Viken? Ønsker du å styrke din faglige kompetanse for arbeid med elever som ikke har norsk som morsmål?

Studieprogram Andrespråkspedagogikk 1: 11.-13 trinn tilbys på oppdrag fra Viken fylkeskommune, som et regionalt tilbud innenfor den nasjonale satsningen Kompetanse for kvalitet.

Studiet gir grunnleggende kunnskap om to- og flerspråklighet og andrespråkslæring. Studiet skal utvikle en forståelse for de ressurser og utfordringer ulike kulturelle og språklige elevgrupper representerer, og hvordan man i det ordinære klasserom, i alle fag, bedre kan legge til rette for undervisningsformer som reflekterer det språklige og kulturelle mangfold som i stadig sterkere grad preger alle deler av samfunnslivet.

Utdanningsdirektoratet (Udir) har etablert en finansieringsmodell, som gir mulighet til å kombinere jobb og utdanning. Fra 1. februar kan du søke direktoratet om støtte til regionalt videreutdanningstilbud. Søknadsfrist er 1. mars 2021. Søker som får tildelt støtte, må deretter søke om opptak til studieplass ved Høgskolen i Østfold. Les mer om satsningen på Udir sine nettsider (lenke). 

 

 

 

Kontakt

Studieveileder: Miriam Henriksen

Telefon: +47 696 08 093

E-post: videre@hiof.no

Studieprogramansvarlig
HiØ VIDERE,
Studieleder Alf Rolin Programansvarlig Linda Evenstad Emilsen