Programmet tar ikke opp nye studenter

Hvorfor velge dette programmet?

Studiet er profesjonsrettet og praksisnært og bygger på lærernes undervisningserfaring og undervisningskompetanse. Etter fullført studium kan du fungere som ressursperson i et lærerkollegium når det gjelder andrespråksundervisning og samarbeid mellom faglærere og lærere som underviser i morsmål/tospråklig fagopplæring.