Om studiet

Skolens innhold endres og er i stadig utvikling. Studiet er profesjonsrettet og praksisnært og bygger på lærernes undervisningserfaring og undervisningskompetanse. Etter fullført studium kan du fungere som ressursperson i et lærerkollegium når det gjelder andrespråksundervisning og samarbeid mellom faglærere og lærere som underviser i morsmål/tospråklig fagopplæring.

Som student på dette studiet får du ta del i høgskolens gode fagmiljø, og du får tett oppfølging av dyktige faglærere.

Publisert 2. nov. 2021 09:49 - Sist endret 2. nov. 2021 09:49