Programmet tar ikke opp nye studenter

Opptak

Bestått grunnskole-/allmennlærerutdanning, eller annen lærerutdanning rettet mot skole på minimum 180 studiepoeng.

Det er krav om ansettelse ved en videregående skole eller voksenopplæring (for trinn 11-13) i studietiden.