Pedagogiske metoder og yrkesdidaktikk i bredde og dybde for yrkesfaglærere (30 studiepoeng)

Fakta om programmet

Studiepoeng:
30
Studiets varighet:
1 år
Studiestart:
Ikke opptak 2020
Undervisningsspråk:
Norsk.
Studiested:
Halden og/eller Oslo
Semesteravgift:
NOK 600

Pedagogiske metoder og yrkesdidaktikk i bredde og dybde for yrkesfaglærere er et videreutdanningstilbud for deg som er yrkesfaglærer og som har ansettelse tilknyttet yrkesfaglig utdanningsprogram ved en videregående skole. Studiet tar for seg hvordan man som yrkesfaglærer kan støtte og motivere elever/lærlinger/lærerkandidater i yrkesfagutdanningen. Du vil jobbe med å tolke læreplaner og lede yrkesrelevant opplæring for elever med til dels svært ulike læringsbehov og yrkesinteresser. Dette kan ha betydning for elevenes motivasjon og dermed kunne forebygge frafall og manglende fullføring av yrkesutdanning. 

Utdanningsdirektoratet har etablert en finansieringsmodell som gir mulighet til å kombinere jobb og utdanning. Fra 1. februar kan du søke Utdanningsdirektoratet om støtte til å ta videreutdanning. Søknadsfrist er 1. mars 2020. Søker som får tildelt støtte til videreutdanning, må deretter søke om opptak til studieplass ved Høgskolen i Østfold. Du kan lese mer om satsningen på Utdanningsdirektoratets nettsider www.udir.no/videreutdanning

Kontakt

Carina Holm

Telefon: +47 696 08 868

E-post: videre@hiof.no

Studieprogramansvarlig
HiØ VIDERE,
Førstelektor, Eva Martinsen Dyrnes Studieleder, Alf Rolin