Hvorfor velge dette programmet?

Skolens innhold endres og er i stadig utvikling. Studiet er for deg som er lærer, og som ønsker å styrke din faglige og didaktiske kompetanse. Kompetanseheving gjennom den nasjonale satningen Kompetanse for kvalitet, bidrar til å nå målsettingen om å styrke elevenes læring, samt kollektiv læring og utvikling av profesjonsfellesskap på den enkelte skole. Studiet er profesjonsrettet og bygger på lærerens undervisningserfaring og undervisningskompetanse. Studiet skal hjelpe studentene til å fylle et vidt spekter av yrkesfunksjoner i lærerrollen. Derfor skal fagstudiet og studentens refleksjoner danne en helhet og rettes mot de oppgavene studenten vil møte i sitt daglige arbeid som lærer.

Som student på dette studiet får du ta del i høgskolens gode fagmiljø, og du får tett oppfølging av dyktige faglærere.