Programmet tar ikke opp nye studenter

Matematikk 2: 1.-7. trinn. Kompetanse for kvalitet (30 studiepoeng)

Fakta om programmet

Studiepoeng:
30
Studiets varighet:
1 år
Studiestart:
Høst 2021
Undervisningsspråk:
Norsk
Studiested:
Høgskolen i Østfold, Halden. Deltid.
Åpner for søking:
4. mai
Ordinær søknadsfrist:
10. mai
Semesteravgift:
kr 600

Er du lærer i grunnskolen og ønsker å styrke din kompetanse i matematikkfaget ytterligere?

Studieprogram Matematikk 2: 1.-7. trinn er et skreddersydd studium for deg som underviser på 1.-7. trinn i grunnskolen, og som har 30 studiepoeng i matematikk eller tilsvarende utdanning. Din egen undervisningserfaring og undervisningskompetanse er utgangspunktet for å tilegne og videreutvikle kunnskaper, ferdigheter og holdninger som er nødvendige for å bli en dyktig matematikklærer.

Videreutdanningen tilbys på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet (Udir), innenfor den nasjonale satsningen Kompetanse for kvalitet. Direktoratet har etablert en finansieringsmodell som gir deg mulighet til å kombinere jobb og utdanning. I perioden 1. februar – 1. mars kan du søke Utdanningsdirektoratet om støtte til videreutdanning. Søker som får tildelt støtte, må deretter søke om opptak til studieplass ved Høgskolen i Østfold. Les mer om satsningen på Udir sine nettsider (lenke).

Kontakt

Antonella Serrano

Telefon: +47 696 08 096

E-post: videre@hiof.no

Studieprogramansvarlig
HiØ VIDERE.
Studieleder Alf Rolin