Matematikk 2: 1.-7. trinn. Kompetanse for kvalitet (30 studiepoeng)

Fakta om programmet

Studiepoeng:
30
Studiets varighet:
1 år
Studiestart:
Ikke opptak høst 2022
Undervisningsspråk:
Norsk
Studiested:
Høgskolen i Østfold, Halden. Deltid.

Er du lærer i grunnskolen og ønsker å styrke din kompetanse i matematikkfaget ytterligere?

Studieprogram Matematikk 2: 1.-7. trinn er et skreddersydd studium for deg som underviser på 1.-7. trinn i grunnskolen, og som har 30 studiepoeng i matematikk eller tilsvarende utdanning. Din egen undervisningserfaring og undervisningskompetanse er utgangspunktet for å tilegne og videreutvikle kunnskaper, ferdigheter og holdninger som er nødvendige for å bli en dyktig matematikklærer.

Videreutdanningen tilbys på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet, innenfor den nasjonale satsningen Kompetanse for kvalitet. Direktoratet har etablert en finansieringsmodell som gir deg som lærer, mulighet til å kombinere jobb og utdanning. I perioden 1. februar – 1.mars kan du søke Utdanningsdirektoratet om støtte til videreutdanning. Søker som får tildelt støtte, må deretter søke om opptak til studieplass ved Høgskolen i Østfold. Les mer om satsningen på Udir sine nettsider (lenke).

Kontakt

Studieveileder: Anita Valla Tandberg

Telefon: +47 69 60 83 81

E-post: videre@hiof.no

 

Studieprogramansvarlig

HiØ VIDERE.
Prodekan Kjersti Berggraf Jacobsen og høgskolelektor Audun Rojahn Olafsen.