Pedagogiske metoder og yrkesdidaktikk i bredde og dybde for yrkesfaglærere. Kompetanse for kvalitet. (30 studiepoeng)

Fakta om programmet

Studiepoeng:
30
Studiets varighet:
1 år
Studiestart:
Høst 2022
Undervisningsspråk:
Norsk.
Studiested:
Nettbasert, deltid.
Åpner for søking:
Udirs søkerportal - 1.februar / HiØ - 1.mai
Ordinær søknadsfrist:
Udir søkerportal 1.mars / HiØ - 7. mai
Semesteravgift:
kr 600

Er du yrkesfaglærer og ønsker å styrke din faglige kompetanse?

Pedagogiske metoder og yrkesdidaktikk i bredde og dybde for yrkesfaglærere er et videreutdanningstilbud for deg som er yrkesfaglærer og som har ansettelse tilknyttet yrkesfaglig utdanningsprogram ved en videregående skole. Studiet tar for seg hvordan man som yrkesfaglærer kan støtte og motivere elever/lærlinger/lærerkandidater i yrkesfagutdanningen. Du vil jobbe med å tolke læreplaner og lede yrkesrelevant opplæring for elever med til dels svært ulike læringsbehov og yrkesinteresser. Dette kan ha betydning for elevenes motivasjon og dermed kunne forebygge frafall og manglende fullføring av yrkesutdanning. Studiet er helt nettbasert – du trenger derfor ikke komme til oss, vi kommer til deg!

Utdanningsdirektoratet har etablert en finansieringsmodell som gir deg som yrkesfaglærer, mulighet til å kombinere jobb og utdanning. I perioden 1. februar – 1.mars kan du søke Utdanningsdirektoratet om støtte til videreutdanning. Søker som får tildelt støtte, må deretter søke om opptak til studieplass ved Høgskolen i Østfold. Les mer om satsningen på Udir sine nettsider (lenke).

Kontakt

{## [if image != null] <img src="[val view-url([img-uri])]" alt="" /> [/if] – Symbol 'image' not defined ##}

Studieveileder: Carina Holm

Telefon: +47 69 60 88 68

E-post: videre@hiof.no

Studieprogramansvarlig
HiØ VIDERE.
Førstelektor Eva Martinsen Dyrnes. Prodekan Kjersti Gerggraf Jacobsen.