Nettpedagogikk og fleksibel opplæring (30 studiepoeng)

Fakta om programmet

Studiepoeng:
30
Studiets varighet:
1 år
Studiestart:
Høst 2021
Undervisningsspråk:
Norsk
Studiested:
Nettbasert, deltid.
Semesteravgift:
NOK 600

Behovet for gode fleksible utdanningsformer er økende da livslang læring blir stadig viktigere i dagens samfunn. Nasjonal og internasjonal forskning peker på behovet for fleksible undervisningsformer i skolen, innen høyere utdanning og i arbeidslivet for å sikre relevante kompetanse innen dette nye fagfeltet.

Ønsker du å melde din interesse for studiet før søknadsperioden er i gang? Fyll ut skjemaet "Registrer din interesse", så sender vi deg en påminnelse når studiet åpner for innsøking.

Registrer din interesse

Nettpedagogikk og fleksibel opplæring (30 studiepoeng) er et studium for deg som vil lære å lage kurs for nettundervisning.

Studiet tilbys som et deltidsstudium for lærere i skolen, undervisere i høyere utdanning og personer som jobber med opplæring i arbeidslivet. Som student vil du bli presentert for nyeste forskning innen MOOC og fleksible undervisningsformer. Du vil lære om læringsdesign, innholdsproduksjon og pedagogiske strategier for å drifte, støtte og revidere nettkurs og/eller nettbaserte undervisningsopplegg. Studiet tilbyr også muligheten til å lage et egenprodusert nettkurs som du kan bruke i egen virksomhet.

Du vil møte et faglig innhold som viser at vårt dyktige fagmiljø er aktive på forskningsfronten og er orientert innen de siste digitale læringsteknologier og trender. Studiet er nettbasert og består av to emner.

Studietilbudet er utviklet med midler fra Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning (Diku). Det er ikke tilknyttet studieavgift til studiet.

Se studiets introduksjonsfilm:

Studiet har løpende opptak og et begrenset antall studieplasser.

 

Kontakt

{## [if image != null] <img src="[val view-url([img-uri])]" alt="" /> [/if] – Symbol 'image' not defined ##}

Studieveileder: Carina Holm

Telefon: +47 696 08 868

E-post: videre@hiof.no

Studieprogramansvarlig
HiØ VIDERE.
Studieleder Alf Rolin Fagansvarlig Halvdan Haugsbakken