Programmet tar ikke opp nye studenter

Profesjonsfaglig digital kompetanse 8.-13. trinn (30 studiepoeng)

Fakta om programmet

Studiepoeng:
30
Studiets varighet:
1 år
Studiestart:
Ikke opptak 2021
Undervisningsspråk:
Norsk og engelsk.
Studiested:
Nettbasert studium, deltid.
Åpner for søking:
15. april
Ordinær søknadsfrist:
31. mai
Semesteravgift:
kr 600
Studieavgift:
20 000

Er du norsk- eller engelsklærer i ungdomskolen eller VGS og har lyst til å øke din profesjonsfaglige digitale kompetanse (PfDK)?

Høgskolen i Østfold tilbyr nå et helt unikt PfDK-studium for faglærere i norsk og engelsk på 8. – 13. trinn. Det å være digitalt kompetent som lærer handler ikke «bare» om digitalpedagogikk, men henger også nøye sammen med fagene du underviser i. Det har vi tatt på alvor gjennom å utvikle et studium som lar deg få både generell kompetanse og en mulighet til faglig fordypning.

Studiet er 100% nettbasert. Du trenger ikke komme til oss, vi kommer til deg – og det er svært fleksibelt. Det består av 30 studiepoeng som er delt opp i to emner, over to semester. Det første emnet gir en generell innføring i PfDK, mens det andre emnet er valgfritt og fagrettet mot enten norsk eller engelsk. Gjennom studiet vil du lære å bruke digitale lærings- og undervisningsstrategier satt inn i en didaktisk kontekst, og se hvordan du som lærer kan utnytte og integrere teknologi og digitalisering i læringsprosesser.

Tidligere studenter har vært meget fornøyde med studiet og opplevd det som nyttig og verdifullt. Vi håper vi ser deg til høsten!

«Dette burde vært obligatorisk for alle lærere. Jeg har lært kjempemasse, og er spesielt glad for at jeg tok dette studiet nå i år (pga hjemmeskolesituasjonen)»

«Superbra! Morsomt, krevende, lærerikt! Kreativt. Utfordrende. Løft for norskfaget, spennende perspektiver. Jeg har lært masse og fått prøvd ut det jeg aldri føler jeg får tid til ellers.»

(Sitat fra studentevaluering, våren 2020)

 

Kontakt

Studieprogramansvarlig
HiØ VIDERE.
Studieleder Alf Rolin. Programansvarlig Stine Malin Brynildsen.