Programmet tar ikke opp nye studenter

Natur, livsmestring og bærekraft i barnehagen, videreutdanning (30 studiepoeng)

Fakta om programmet

Studiepoeng:
30
Studiets varighet:
1 år
Studiestart:
Ikke opptak 2021
Undervisningsspråk:
Norsk
Studiested:
Halden
Ordinær søknadsfrist:
31. mai
Semesteravgift:
kr 600
Studieavgift:
kr 34 000

Studiet er et nytt videreutdanningstilbud på deltid for barnehagelærere/førskolelærere, som ønsker å øke fokus på praktisk arbeid med bærekraft og livsmestring. Bærekraftig utvikling og livsmestring er hovedområder i rammeplan for barnehagen.

Studiets innhold baseres på lek i naturen og utforskning av naturfenomener. Gjennom arbeid i naturen ønsker vi å utdanne studenter som er kompetente og kritisk reflekterende i sin praksis knyttet til bærekraftig utvikling og livsmestring i barnehagen. Studiet vektlegger sider ved både rolig og spennende friluftsliv, og ser på dette i sammenheng med bærekraft og livsmestring. Undervisningssamlingene vil i hovedsak foregå utendørs i naturen for å synliggjøre sammenhengene. Det er tre samlinger per semester, slik at du kan kombinere jobb og utdanning!

Målgruppen for studiet er barnehagelærere, førskolelærere og pedagogisk personale i barnehager, som ønsker mer kompetanse knyttet til disse satsningsområdene og om hvordan dette kan arbeides med i barnehagefaglig praksiser. 

Undervisningsformen vil ta hensyn til krav om smittevern i forbindelse med koronaepidemien.

Det tas forbehold om tilstrekkelig antall studenter for at studiet kan igangsettes.
Fagansvarlig Steffen Tangen

Kontakt

Marianne Pedersen

Telefon: +47 696 08 894

E-post: videre@hiof.no

Studieprogramansvarlig
HiØ VIDERE.
Studieleder Alf Rolin