Programmet tar ikke opp nye studenter

Studieopphold i utlandet (Høst 2010)

Animasjon som uttrykksmåte og medium har et internasjonalt perspektiv. Selv om undervisningsspråket i dette studiet er norsk, vil veiledning og eksamen kunne foregå på engelsk.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 27. jan. 2022 03:14:04