Programmet tar ikke opp nye studenter

Studieopphold i utlandet (2015–2016)

Studiet ivaretar det internasjonale aspektet ved å fokusere både på Norge som et flerkulturelt samfunn, og på utdanning og utvikling i et globalt perspektiv.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 29. jan. 2022 03:15:12