Programmet tar ikke opp nye studenter

Spesialpedagogikk 1 (30 studiepoeng)

Fakta om programmet

Studiepoeng:
30
Studiets varighet:
1 år
Studiestart:
Høst 2018
Undervisningsspråk:
Norsk
Studiested:
Denne studieplanen er utarbeidet som oppdragsstudium. Studiested er hos oppdragsgiver, Folkeuniversitetet (FU) Sør-Øst.
Åpner for søking:
15. mars
Ordinær søknadsfrist:
15. mai
Semesteravgift:
NOK 600
Studieavgift:
NOK 25 000

Er du flink til å se enkeltmennesker og deres behov?

Spesialpedagogikk 1 er studiet for deg som er samfunnsengasjert og som ønsker å bidra til et mer inkluderende samfunn. Studiet gir deg grunnleggende kunnskap om barn og unges ulike forutsetninger, samt nyttig innsikt i forhold som skaper og motvirker funksjonshemminger. Spesialpedagogikk er et sentralt arbeidsfelt i barnehage, skole og institusjoner med fokus på tilpasset opplæring og spesialundervisning.

Studiet organiseres med utgangspunkt i studentaktive arbeidsformer. Undervisningen skal fremme de holdninger, kunnskaper og ferdigheter som det spesialpedagogiske arbeidet krever. Undervisningen vil veksle mellom forelesninger, veiledning, prosjektarbeid, arbeid i basisgrupper, ekskursjoner og individuelt studiearbeid.

Du møter gode forelesere med solid erfaring fra fagfeltet. Undervisningen foregår i helgesamlinger, fredag ettermiddag og lørdag.I tillegg deltar du i en basisgruppe som arbeider med en gruppeartikkel og en prosjektoppgave.

 

Dette er et betalingsstudium.
For studieåret 2018-2019 betales studieavgift etter følgende sats:

NOK 25 000
NOK 12 500 per semester

I tillegg kommer avgift til studentsamskipnaden (SiØ) p.t. NOK 370 pr. semester, materialavgift p.t. NOK 220 pr. semester, samt frivillig avgift til «Studentenes og Akademikernes Internasjonale hjelpefond» på 10 NOK. Totalt 600 NOK

Alle studenter skal levere politiattest innen studiestart for å kunne avvikle praksis. Politiattesten må ikke være eldre enn 3 måneder, jf. forskrift om opptak til høyere utdanning, kapittel 6.

Det tas forbehold om tilstrekkelig antall studenter for at studiet kan settes i gang.

For mer informasjon: www.hiof.no/videre

For nåværende studenter

Kontakt

Studieprogramansvarlig
HiØ VIDERE.
Avdeling for lærerutdanning, Alf Rolin, studieleder.