Programmet tar ikke opp nye studenter

Jobb og videre studier (Høst 2015)

Videre utdanning kan være andre studier som Attføringsbedriftene har i samarbeid med Høgskolen i Østfold eller høgskolestudier i karriereveiledning. Kompetansen som studiet gir er aktuelle innenfor attføringsbedrifter, NAV, skolesektoren, karrieresentre, rehabilitering, HR og annet.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 20. okt. 2020 04:12:04