Programmet tar ikke opp nye studenter

Pedagogikk - grunnleggende enhet (30 studiepoeng)

Fakta om programmet

Studiepoeng:
30
Studiets varighet:
1 år
Studiestart:
Høst 2018
Undervisningsspråk:
Norsk
Studiested:
Studiested er hos oppdragsgiver, Folkeuniversitetet (FU) Sør-Øst.
Åpner for søking:
15. mars
Ordinær søknadsfrist:
15. mai
Semesteravgift:
NOK 600
Studieavgift:
NOK 25 000

Hvordan kan du motivere andre til å yte ekstra på skolen eller på jobben? Hvordan lykkes med å skape et godt læringsmiljø og et inkluderende fellesskap?

Studiet Pedagogikk - grunnleggende enhet, gir et teoretisk grunnlag for å forstå hvordan mennesker utvikler seg som individer og i relasjon til det samfunn de vokser opp i. Dette er viktig både i organisasjoner, i det flerkulturelle samfunnet og i utdanningssystemet. Studiet kombinerer kunnskap fra pedagogisk psykologi, sosiologi, filosofi, historie og didaktikk.

Du får kunnskap om skolen som organisasjon og hvordan varierte arbeidsmåter og sosiale forhold er med på å påvirke hvordan du lærer. Som student får du ta del i høgskolens gode pedagogiske miljø. Du får tett oppfølging av dyktige faglærere med solid erfaring fra fagfeltet.

Undervisning foregår i helgesamlinger, fredag ettermiddag og lørdag. Det betyr at du kan kombinere jobb og studier.

 

Dette er et betalingsstudium.
For studieåret 2018-2019 betales studieavgift etter følgende sats:

NOK 25 000,- totalt
NOK 12 500,- per semester

I tillegg kommer avgift til studentsamskipnaden (SiØ) p.t. NOK 370 pr. semester, materialavgift p.t. NOK 220 pr. semester, samt frivillig avgift til «Studentenes og Akademikernes Internasjonale hjelpefond» på 10 NOK. Totalt 600 NOK

Det tas forbehold om tilstrekkelig antall studenter for at studiet kan settes i gang.

For mer informasjon: www.hiof.no/videre

For nåværende studenter

Kontakt

Studieprogramansvarlig
HiØ VIDERE.
Alf Rolin, studieleder, Avdeling for lærerutdanning