Programmet tar ikke opp nye studenter

Jobb og videre studier (2018–2019)

Etter gjennomført studium kan du søke deg inn på studier som for eksempel Spesialpedagogikk 1 og/eller Konsekvenspedagogikk 1.

Studiet gir deg en god bakgrunn for å arbeide som for eks. assistent i skole, SFO eller barnehage.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 16. okt. 2021 03:15:03