Programmet tar ikke opp nye studenter

Jobb og videre studier (2019–2021)

Målgruppe er studenter i Grunnskolelærerutdanningen 5-10.

Samfunnsfag (60 stp) fyller kompetansekravet som er bestemt for å kunne bli tilsatt som lærer i samfunnsfag på 5.-10.trinn i norsk skole.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 25. jan. 2022 03:13:44