English version of this page

Hva lærer du? (2016–2019)

Grad/tittel ved bestått studium

Fullført og bestått studium gir rett til graden Bachelor i skuespill.

Studiets læringsutbytte

Bachelorstudiet i skuespill utdanner skuespillere som både kan arbeide selvstendig med scenekunstproduksjoner og fortolke roller eller andre funksjoner i produksjoner iscenesatt av instruktører, koreografer eller andre kunstnere.

Etter gjennomført tre-årig studium skal kandidatene besitte følgende kompetanse:

Kunnskaper:

Kandidaten har

 • grunnleggende teoretisk bakgrunn og praktisk kunnskap om relevante arbeidsverktøy innen området skuespill (verktøy)
 • historisk og teorisk kunnskap om ulike kunstfelt knyttet til scenekunst (historie og teori)
 • kunnskap til å formulere/uttrykke kunstneriske intensjoner og kritiske refleksjoner over egne og andres kunstverk og å skrive søknader om finansiering av egne produksjoner (kritisk refleksjon & søknadsskriving)
 • en dypere teoretisk og praktisk kunnskap innenfor ulike scenekunstrelaterte felt som lysdesign, lyddesign, komposisjon i rom og multimedia (fordypning innen scenekunstkomponenter)
 • kunnskap om moderne teknologi, den gjeldende teknologiske utvikling og anvendelse ?? av respektive verktøy (moderne teknolog)

Ferdigheter:

Kandidaten kan

 • unnfange, holde fast ved og videreutvikle, anskueliggjøre og formidle presise kunstneriske konsept (representasjon & kommunikasjon)
 • utvikle en kunstnerisk konsept basert på gitt eller uavhengig valgte temaer. (konseptutvikling)
 • strukturere, organisere og følge opp prosesser for å skape og realisere egne kunstverk (prosjektplanlegging)
 • selvstendig skape en helhetlig scenekunstprosjekt, fra unnfangelse av idé via utprøving til endelig realisering (realisering av kunstnerisk konsept)

Generell kompetanse:

Kandidaten

 • har kunnskap om arbeidsmetoder innenfor andre relaterte kunstfelt og hvordan disse kan brukes til å utvide eget fagfelt (tverrfaglighet)
 • kan balansere teoretisk og praktisk kunnskap i en kontinuerlig prosess med refleksjon over begge sider i en prosess (teori og praksis)
 • kan samarbeide i små strukturer med andre kunstnere, kuratorer, teknikere, etc., i en symbiotisk prosess og samtidig kunne utøve respekt for alle involverte parter og være anerkjenne alle deler av et performativt verk (samarbeid og etikk)
Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 12. aug. 2020 04:04:10