English version of this page

Opptak

Opptak foretas på grunnlag av opptaksprøver.

Det er krav om at søkeren må være 18 år eller eldre i opptaksåret.

Vurderingskriterier for opptak beskrives her.