English version of this page

Studieopphold i utlandet (2016–2019)

Utdanningstilbudet ved Akademi for Scenekunst baserer sin undervisning på aktive kunstnere og andre relevante fagpersoner fra alle deler av verden som lærerkrefter. I tillegg søker Akademi for Scenekunst aktivt å rekruttere studenter i et internasjonalt miljø.

Studentene ved Akademi for Scenekunst oppfordres til å ta deler av sin utdanning i utlandet. Akademiet søker gjennom sitt internasjonale nettverk å tilrettelegge muligheter som er tilpasset den enkelte student og slik organisere utveksling for de studentene som ønsker dette. Det forventes at studentene selv tar initiativ til egen utveksling.

All undervisning foregår på engelsk. Det tilrettelegges derfor ikke spesielle fagområder for utenlandske studenter. Akademiet mottar via sitt internasjonale nettverk utvekslingsstudenter når utveksling lar seg innpasse med organisering av den regulære undervisningen.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 27. mai 2020 04:39:44