Studieopphold i utlandet (2021–2023)

Et studieopphold ved en av høgskolens samarbeidsinstitusjoner i utlandet anbefales sterkt i løpet av studietiden. Dette må skje innenfor en gradsutdanning.

På høgskolens websider for utveksling vil man finne mer detaljert informasjon om institusjoner i utlandet som høgskolen har utvekslingsavtaler med: https://www.hiof.no/studier/utveksling/

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 27. jan. 2022 03:14:53