Programmet tar ikke opp nye studenter

Studieopphold i utlandet (2017–2018)

Et studieopphold ved en av høgskolens samarbeidsinstitusjoner i utlandet anbefales sterkt i løpet av studietiden. Dette må skje innenfor en gradsutdanning. Et slikt semester vil ikke bare styrke språkkunnskapene, men også gi et kulturmøte i praksis. På høgskolens websider for internasjonalisering vil man finne mer detaljert informasjon om institusjoner i utlandet som høgskolen har utvekslingsavtaler med. Mer informasjon vedrørende dette kan rettes til programkoordinator for Spansk for grunnskolelærerutdanning 5-10 eller Internasjonalt kontor.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 7. juli 2020 04:24:18