Programmet tar ikke opp nye studenter

Jobb og videre studier (2012–2016)

Bachelor i sykepleie kvalifiserer for opptak til flere ulike mastergradsutdanninger og videreutdanninger. Her kan nevnes master i klinisk helsearbeid, - i psykisk helsearbeid, - i helsefremmende arbeid og master i tverrfaglig samarbeid i helse- og sosialsektoren, samt tilbud om videreutdanning i operasjons-, anestesi -, intensiv- og akuttsykepleie.

Sykepleiere skal ivareta sykepleietjenesten i samfunnets totale helse- og sosialvesen. De skal kunne møte kommunehelsetjenestens krav om mangfoldighet og spesialisthelsetjenestens krav til spesialisering.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 19. jan. 2022 03:14:55