Programmet tar ikke opp nye studenter

Studieopphold i utlandet (2012–2016)

Sykepleierutdanningen deltar i flere internasjonale nettverk for student- og lærerutveksling. Innen NORDPLUS er det samarbeid om gjensidig student- og lærerutveksling med høgskoler i Finland, Sverige og Danmark. Sykepleierutdanningen er med i "European Nursing Modul Network" (ENM), som er et nettverk i Europa hvor det er muligheter til å gjennomføre kortere opphold (2- 4 uker) i utlandet. Høgskolen samarbeider med utdanningsinstitusjoner i Afrika (Malawi).

Utvekslingsmulighetene er primært lagt til 3. studieår.  Avdelingen har en internasjonal leder som samordner denne utvekslingen.

Sykepleierutdanningen tilbyr innkommende utenlandske studenter tilrettelagte kliniske emner av varierende omfang.

I emnet Sykepleie - helse, sykdom og lidelse II (HSSPD20112) er internasjonalisering, kultur, helse og sykepleie et eget tema.

Sykepleierutdanningen tilstreber å ha oppdatert internasjonal litteratur som del av pensum i alle emner.

Se mer informasjon på høgskolen nettsider for samarbeidspartnere og kontaktinformasjon til internasjonal leder.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 25. jan. 2022 03:14:31