Om studiet

Fremtiden er elektrisk!

Gjennom elektroingeniørstudiet får du dyptgående kunnskap om nettopp fysikken og bruken av vår mest dagligdagse energi og signalbærer - elektroteknologien. Du lærer om teknologi som vi trenger for å utvikle nye løsninger for fremtiden.

TRESS er et spesialtilpasset studieopplegg for deg med generell studiekompetanse/ realkompetanse, men som mangler særkravene til matematikk og/eller fysikk.

Innhold i studiet

For studenter med opptak via TRESS gis ekstra undervisning for å tilegne seg de nødvendige kvalifikasjonene i allmennfaglige grunnemner på videregående skoles nivå i matematikk og fysikk. Dette skjer gjennom et sommerkurs før oppstart av 1. studieår og videre undervisning parallelt med ordinært studium gjennom hele 1. studieår.

Sommerkurset i matematikk (Matematikk for TRESS og Y-vei, del I) starter i juni og går på fulltid over 8 uker. Sommerkurset avsluttes før ordinær studiestart i uke 33.

I første semester (høst) er det undervisning i emnet Fysikk for TRESS og Y-vei.
I andre semester (vår) er det undervisning i emnet Matematikk for TRESS og Y-vei, del II.

Du må bestå disse tre grunnemnene for å kunne fortsette på studiets andre år:
Matematikk for TRESS og Y-vei, del I
Matematikk for TRESS og Y-vei, del II
Fysikk for TRESS og Y-vei

I første og andre studieår studerer du grunnleggende realfag og du får en innføring i ulike elektrofag og prosjektstyring for ingeniører. Studiet har to studieretninger - digitale kraftsystemer (elkraftteknikk) og digital elektronikk. Du velger studieretning i 3. semester.

Studieretning Digitale kraftsystemer gir deg bred kunnskap om hvordan elektriske maskiner fungerer og kan kontrolleres. Du lærer om fornybare energikilder, hvordan vi kan lagre energi og transportere energi over høy- og lavspentlinjer, samt hvordan vi klarer å kontrollere energien. Du får også kunnskap om teknologier som brukes blant annet i elektriske transportsystemer. Det er også mulig å ta et valgfag som fokuserer på forskrifter og smarte bygningstekniske installasjoner. Dette faget kan også brukes som forberedelse til installatørprøven.

Studieretning Digital elektronikk gir deg bred kunnskap om hvordan små datamaskiner (mikrokontrollere og signalprosessorer) benyttes til å styre og kontrollere apparater, verktøy og instrumenter, samt hvordan vi bruker dem til kommunikasjon (mobiltelefoner, IOT - Internet of Things). Du lærer også om digital radio som er helt essensielt for IOT.

Bilde av studenter i elektrolabved Avdeling for ingeniørfag

Studiet avsluttes med et bachelorprosjekt som studentene presenterer på stands under EXPO. Dette er en stor, årlig utstilling ved institutt for ingeniørfag som er åpen for publikum. Les mer om EXPO her.

Ingeniørstudiene ved Høgskolen i Østfold kjennetegnes av å være grønne, innovative og digitale.

For å nå FNs bærekraftmål vil ingeniører spille en sentral rolle. Vi trenger en grønn nærings- og teknologiutvikling som kan løse fremtidens klima- og miljøutfordringer. Derfor tilbyr vi deg studier med et klart innhold av klima og miljø. Samfunnet har behov for ingeniører som har oppdatert kompetanse på det grønne, innovative og digitale.

Bilde av FNs bærekraftsmål

Studiemiljø

Vi kan tilby deg et godt studiemiljø med god kontakt mellom lærere og studenter, og små studiegrupper. Mye av tiden tilbringer du med praktiske eller teoretiske oppgaver i våre laboratorier. Elektrolaboratoriet er et spennende sted å være og å lære!

I studiet møter du flere og varierte lærings- og undervisningsmetoder som forelesninger, øvinger, laboratoriearbeid og prosjekter. Kurs i livreddende førstehjelp er obligatorisk for studenter på elektrostudiet.

Har du relevant fagbrev, men ikke generell studiekompetanse? Les mer om Bachelorstudium i ingeniørfag - elektro: elektronikk og grønn energi, Y-veien her.

Publisert 13. okt. 2021 11:24 - Sist endret 17. nov. 2021 13:59