Tingenes internett og sanntidssystemer

Fakta om programmet

Studiepoeng:
5
Studiets varighet:
½ år
Studiestart:
Høst 2020
Åpner for søking:
21. september. Det gjennomføres løpende opptak frem til studiet er fylt opp
Studieavgift:
0

Vikenakademiet 4.0: Tingenes Internett og sanntidssystemer (5 studiepoeng)

Dette er en av tre moduler som er utviklet i samarbeid med Viken teknologiklynge. Emnet har studiestart i slutten av oktober og avsluttes i januar 2021.  Det er valgfritt om deltakere ønsker å ta eksamen i emnet eller om de vil ha et kursbevis ved fullført kurs, se opptak.

Emnet vil gi en introduksjon til Tingenes internett og sanntidssystemer slik at bedriftene kan få en bedre forståelse for teknologien for digitalisering av industri og næringsliv. Emnet gir grunnleggende kunnskap om maskinvare og programvare brukt for digitalisering og understøttes av konkrete industrielle erfaringer både fra lokale bedrifter og store internasjonale konsern. Se plan over samlingene.

Målgruppe er ansatte og ledere i små og mellomstore bedrifter som ønsker å få bedre forståelse for teknologien for digitalisering av industri og næringsliv. Kurset vil også bli tilrettelagt for arbeidsledige og permitterte.

Emnet er del av Vikenakademiet 4.0 - et samarbeidsprosjekt mellom Høgskolen i Østfold, Fagskolen i Østfold og Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. Vikenakademiet 4.0 består av tre moduler. Modulene kan tas uavhengig av hverandre.

Tingenes internett består av sensorer og aktuatorer som kan bidra til at operasjoner som tidligere måtte utføres utelukkende av mennesker, nå kan like godt eller bedre utføres urørt av menneskehender. Teknologien er overalt, vi ser at byer blir smartere, hjem blir sikrere, biler blir selvkjørende (om en stund ...) og industrien blir i høyere grad automatisert og sammenknyttet. Emnet gir innsikt i denne teknologien og hvordan vi kan nyttiggjøre oss den uten å bli slaver av teknologien.

Emnet sikter på å gi deltakerne underlag for å bidra mer effektivt til digitalisering innen egen bedrift. Emnet inneholder forelesninger og videoer om basisteknologien og presentasjoner av eksisterende avansert teknologi fra bedrifter som utvikler eller har tatt i bruk teknologien.

Beskrivelse av emne med pensumlitteratur finner du her.

Vi presenterer resultater fra et par av de største europeiske forskningssatsinger innen digitalisering som Høgskolen i Østfold deltar i (Productive4.0 og Arrowhead Tools). Hver av disse prosjektene har omtrent 100 partnere i Europa og det samlede budsjettet for hver av prosjektene er ca 1 milliard kroner.

For nåværende studenter

Kontakt

Studieprogramansvarlig
HiØ VIDERE