Oppbygging og gjennomføring (2020–2021)

Studiemodell

Høst 2020

Vår 2021

Faglig innhold

Det gis en generell innføring av begreper og teknologi. Videre forklares flere detaljer om roboter og automatisering med eksempler og noe teori. Siden programvare blir stadig viktigere innen automatisering og digitalisering, undervises det konkret i et rammeverk for tjenesteorientert arkitektur (Arrowhead Framework), som er et resultat av store europeiske forskningsprosjekter der Høgskolen i Østfold har deltatt aktivt. Vi gir også en innføring i modellbasert design med eksempler fra modelleringsspråkene UML og SysML.

Det legges opp til at deltakerne kan komme med innspill og vi ønsker å knytte bedriftenes erfaringer til emnets innhold, spesielt gjennom prosjektoppgaven i kurset.

Faglige Ansvarlige

Vikenakademiet 4.0 er et samarbeid mellom NMBU, HIØ, Fagskolen i Østfold og Oslo Met. Det er tre emner som er utviklet på bakgrunn av behov og ønsker fra Viken Teknologiklynge 4.0.

Dette emnet kjøres av forskningsgruppa for cyber-fysiske systemer ved Avdeling for informasjonsteknologi ved Høgskolen i Østfold.

Plan over samlingene

Alle samlinger i kurset er digitale.

 1. Første samling onsdag 28. oktober 9-12
  Introduksjon til Tingenes Internett
  Internasjonale industrierfaringer
 2. Webinar onsdag 4. november 9-10
 3. Andre samling onsdag 11. november 9-12
  Modellering og digitale tvillinger
  Arkitekturen til tingenes internett
 4. Webinar onsdag 18. november 9-10
 5. Tredje samling onsdag 25. november
  Robotikk og automasjon
  Lokale industrielle erfaringer
 6. Webinar onsdag 2. desember 9-10
 7. Fjerde samling onsdag 9 desember 9-12
  Arrowhead Framework for Industri4.0
  Digitalisering i Europa: erfaring og demo
 8. Webinar onsdag 16. desember 9-10

Vi vil planlegge avsluttende eksamen i januar.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 24. nov. 2020 03:40:37