Plan over samlingene

Alle samlinger i kurset er digitale.

 1. Første samling onsdag 28. oktober 9-12
  Introduksjon til Tingenes Internett
  Internasjonale industrierfaringer
 2. Webinar onsdag 4. november 9-10
 3. Andre samling onsdag 11. november 9-12
  Modellering og digitale tvillinger
  Arkitekturen til tingenes internett
 4. Webinar onsdag 18. november 9-10
 5. Tredje samling onsdag 25. november
  Robotikk og automasjon
  Lokale industrielle erfaringer
 6. Webinar onsdag 2. desember 9-10
 7. Fjerde samling onsdag 9 desember 9-12
  Arrowhead Framework for Industri4.0
  Digitalisering i Europa: erfaring og demo
 8. Webinar onsdag 16. desember 9-10

Avsluttende eksamen planlegges avholdt i januar.

Emneansvarlig er Einar von Krog.

Publisert 14. sep. 2020 12:58 - Sist endret 8. okt. 2020 12:08