Bachelorstudium i ingeniørfag - kjemi, TRESS (2016–2019)

Fakta om programmet

Studiepoeng:
180
Studiets varighet:
3 år
Studiestart:
Ikke opptak 2018
Undervisningsspråk:
Norsk
Studiested:
Fredrikstad
Ordinær søknadsfrist:
1. mars
Semesteravgift:
NOK 600

Er du opptatt av hvordan vi skal kunne sikre fremtiden vår gjennom rent drikkevann, sikker mat, nye medisiner og en bærekraftige energiløsninger i moderne prosessindustri? Da er kjemistudiet vårt noe for deg!

Kjemifaget er læren om hvordan stoffer er bygd opp og hvordan de reagerer. Kjemiske prosesser er i dag en viktig del av produksjonen i en rekke industrier. I tillegg til å sikre kvaliteten av produkter gjennom kontroll og analyser, vil planlegging av selve produksjonsprosessen være en del av arbeidshverdagen til mange kjemiingeniører.

TRESS er et spesialtilpasset studieopplegg for deg med generell studiekompetanse/ realkompetanse, men som mangler særkravene til matematikk og/eller fysikk. Som student gjennom TRESS begynner du med et sommerkurs i matematikk og fysikk som starter i juni. Sommerkurset går på full tid over 6 uker. Deretter begynner du bachelorstudiet, med ekstra undervisning i realfag første studieår.

Gjennom kjemistudiet ved HiØ fokuserer vi på både på prosesskjemi og analytisk kjemi rettet mot industri og næringsliv. I prosesskjemi lærer du om ulike kjemiske teknikker og prosesstrinn, materialer, regulering og styring, og energiutnyttelse. Du får kompetanse i å utvikle bedre produkter og prosesser gjennom å analysere og kontrollere et produkt helt frem til det ferdigstilles.
I analytisk kjemi får du kunnskap om ulike metoder både for rutineanalyser av kjente stoffer, og hvordan vi kan identifisere forbindelser innen forskning og utvikling.

Vi tilbyr deg et godt studiemiljø, med god kontakt mellom lærere og studenter. Mye av tiden vil du tilbringe med oppgaver og spennende eksperimenter på laboratoriet. Den tette dialogen vi har med næringslivet i regionen sikrer at du får ta del i spennende og lærerike samarbeidsprosjekter i industrien.

Studiet gir deg kompetanse i realfag og kjemifag, og ut fra interesser og karriereønske kan du spesialisere deg underveis. Den avsluttende bacheloroppgaven gjøres i samarbeid med industri og næringsliv og åpner for spennende jobber eller videre masterstudier.

Studentene presenterer sine bachelorprosjekter på stands under EXPO. Dette er en stor, årlig utstilling ved Avdeling for ingeniørfag som er åpen for publikum. Les mer om EXPO.

Kontakt

Programledelse
Avdeling for ingeniørfag