Programmet tar ikke opp nye studenter

Hva lærer du? (2012–2013)

Studiets læringsutbytte

Kunnskaper
Studenten:

  • har kunnskap om sentrale temaer og problemstillinger i matematikk og fysikk
  • har kunnskaper om grunnleggende teorier, metoder og begreper innenfor matematikk og fysikk
     

Ferdigheter 
Studenten:

  • kan analysere fagstoff og trekke egne slutninger
  • kan reflektere over egen faglig ferdighet og endre arbeidsmetoder under veiledning
  • behersker relevante faglige verktøy
  • kan anvende sin kompetanse fra TRESS i ingeniørstudiet 

Generell kompetanse
Studenten:

  • kan videreutvikle sine kunnskaper, ferdigheter og forståelse fra TRESS i ingeniørutdanningen
  • kan arbeide både selvstendig og som deltaker i en gruppe

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 28. sep. 2020 04:09:48